FANDOM


Identyfikator podmiotu: SCP-9122

Klasa Podmiotu: Bezpieczny Euclid

Specjalne czynności przechowawcze: SCP-9122 nie da się przechować ze względu na naturę obiektu. Fundacja otoczyła teren zagrożenia murem wyposażonym w zautomatyzowane wieżyczki i obsadzony żołnierzami grupy uderzeniowej NR██.

Opis: SCP-9122 to kompleks wapiennych jaskiń znajdujący się na terenie Czarnogóry w lesie ██████. Zwrócił on uwagę Fundacji w roku ████ kiedy to miejscowi farmerzy zaczęli zgłaszać do lokalnego komisariatu policji skargi na wandalizmy, niszczenie plonów oraz zabijanie trzody chlewnej.

Nie jest jasne jakiego rozmiaru jest SCP-9122, albowiem jego powierzchnia do tej pory nie została w pełni zbadana. Najgłębsza zarejestrowana za pomocą kamery przymocowanej do bezzałogowego aparatu latającego wynosi 50 metrów, długość natomiast ██ kilometrów. We wnętrzu skalnych korytarzy tworzą się naturalne formacje takie jak stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, draperie i misy. Analiza próbki skały ukazała iż zawiera ona ████████.

Wnętrze jaskini jest zamieszkane przez ogromną kolonię rozmaitych zwierząt z rodziny łasicowatych, z przewagą gatunku Mustela nivalis która zdaje się "tworzyć" we wnętrzu obiektu. Do tej pory z wnętrza wyszły łasice, kuny, wydry, borsuki, ryjonosy, rosomaki oraz inne gatunki. Pochwycone przez Fundację osobniki (określone jako SCP-9122-B) zdają się różnić od innych rozmiarem, osiągając wielkości od naturalnych, po kilkumetrowe pomimo posiadania zgodnego w 100% z naturalnymi osobnikami materiału genetycznego. Są one w stanie kopulować, tworzyć potomstwo oraz funkcjonują podobnie do osobników naturalnych. W wypadku wkroczenia na odległość dalszą niż 10 metrów wewnątrz jaskini, wszystkie osobniki SCP-9122-B w odległości kilkunastu jardów zaczną razem atakować osobę która wkracza na teren, do czasu aż ta nie zginie, kiedy to wracają do wnętrza SCP-9122.

Od czasu otoczenia SCP-9122 murem przez Fundację, z wnętrza obiektu wyłaniają się nowe anomalne obiekty. Poniżej znajduje się lista obiektów wypuszczonych przed SCP-9122 po przejęciu jego terenu:

  • SCP-9122-C - mierzący dwa (2) metry humanoid, poruszający się w podobny sposób do małpy gibonowatej. Po wyjściu z jaskini, za pomocą skakania po drzewach przedostał się na mur, a następnie zrzucił z niego kilku strzelców. Pomimo wystrzelenia w obiekt kilku magazynków broni palnej, ten wbiegł z powrotem do jaskini i nie pojawił się więcej na terenie okalającym SCP-9122. Obiekt według doniesień nie posiadał głowy, zamiast tego we wnętrzu szyi posiadał aparat gębowy podobny do tego posiadanego przez minoga.
  • SCP-9122-D - długi na 20-metrów przedstawiciel gatunku Mustela nivalis. Po wystrzeleniu strzałów ostrzegawczych, wycofał się z powrotem do wnętrza jaskini.
  • SCP-9122-E - obiekt przypominał duży, okrągły kamień o średnicy pół metra. Wytoczył się z jaskini i zdawał się unikać strzałów. Po dotarciu do muru, "rozszczepił" się on na kilkanaście tysięcy mniejszych obiektów które to zaczęły lewitować w powietrzu, a następnie ścigać strzelców na murze z prędkością wystrzelonego pocisku.

SCP-9122-C i SCP-9122-E regularnie "wchodzą" i "wychodzą" z jaskini. Moje podejrzewania iż jaskinia sama w sobie jest rozumna, a organizmy te działają w podobny sposób do przeciwciał zaczyna się sprawdzać ~ Dr. Houdek.

Aktualizacja 01.10.2017:

Istnieją dwie (2) instancje SCP-9122-C. Obie instancje wydają się różnić organami rozrodczymi, SCP-9122-C-1 posiada prącie, natomiast SCP-9122-C-2 pochwę. Wyłoniły się z jaskini w tym samym momencie, a następnie używając brachiacji oraz uderzeń w okolice serca i/lub puszki mózgowej zlikwidowały 50% personelu na miejscu.